Tantermen kívüli, digitális tananyag segédletek (linkek)

Digitális oktatási tartalmak hozzáférhetősége

Gyógytestnevelés gyakorlatok videófelvételeken:

Oldal megtekintése…

iDoctum: természettudományos oktatási tananyagok fizika, kémia, matematika, földrajz és biológia tantárgyakhoz felső tagozatos tanulók részére. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS,

Oldal megtekintése…

M5 kulturális csatorna: Minden hétköznap reggel nyolc órától délután fél háromig oktatási műsorok. 8 órától 11 óráig az 5–8. osztályos diákoknak szánt Felsős című műsorokat sugározzák, biológia, magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, művészetek és informatika témakörben. 11 órától 12 óráig nyelvleckéket sugároznak: a Szólalj meg! című műsor két angol nyelvleckéje érhető el egymás után, majd 11.30-tól 5 nyelven, 5-5 nyelvlecke követi egymást, hétfőnként német, keddenként francia, szerdánként olasz, csütörtökönként spanyol, péntekenként orosz nyelvtani feladatokkal. 12 órától a középiskolás korosztály számára érettségi műsorok következnek: magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem mindennap, biológia, kémia, informatika, fizika és földrajz pedig hetente két-két alkalommal

Oldal megtekintése…

Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban

Oldal megtekintése…

Magyar Elektronikus Könyvtár: szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít

Oldal megtekintése…

A Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére

Oldal megtekintése…

Nemzeti Filmarchívum: elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják

Oldal megtekintése…

Nemzeti Köznevelési Portál: számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja

Oldal megtekintése…

Okosdoboz: a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el

Oldal megtekintése…

Sulinet Junior: a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, játékok érhetők el

Oldal megtekintése…

Sulinet Tudásbázis: tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat

Oldal megtekintése…

Tabello: általános iskolásoknak fejlesztett ingyenes interaktív online nyelvoktató szoftver mesterséges intelligenciával

Oldal megtekintése…

Tanuló Társadalom: szaktanárok által kidolgozott tananyagok, közép- és emelt szintű érettségi és nyelvvizsga tételek találhatóak minden tárgyból, témakörből

Oldal megtekintése…

Tervező segédlet a tantermen kívüli digitális oktatáshoz:

Oldal megtekintése…

Ügyesedni képességfejlesztő szoftverek: Alsó tagozatos tanulók és tanítók részére képességfejlesztő feladatok. Ingyenes belépési kód: DIGITALIS

Oldal megtekintése…

Videotanár: tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók

Oldal megtekintése…

Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata

Wordwall: a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat

Oldal megtekintése…

Xeropan: interaktív angolnyelv-tanító számítógépen és okostelefonon használható applikáció, amely több mint 1600 videós, szótanuló és nyelvtani leckét tartalmaz alapfoktól felsőfokig (A1-től C1-ig)

Oldal megtekintése…

Zanza.tv: A portál az érettségire történő felkészítést támogatja 7 tantárgy esetében.

Oldal megtekintése…