Folyamatosan frissítjük a tananyag linkeket!

Alsó tagozatosoknak szánt digitális tananyagok:

Irodalom:

Angol:

Német:

Matematika:

Magyar nyelv:

Ének-Zene:

Hit -és Erkölcstan:

Életvitel és gyakorlat:

Környezetismeret:

Vizuális kultúra: