Folyamatosan frissítjük a tananyag linkeket!

Felső tagozatosoknak szánt digitális tananyagok:

Irodalom:

Angol:

Német:

Matematika:

Magyar nyelv:

Ének-Zene:

Hit -és Erkölcstan:

Életvitel és gyakorlat:

Természetismeret:

Vizuális kultúra:

Történelem:

Informatika:

Hon -és népismeret:

Földrajz:

Kémia:

Biológia -egészségtan:

Fizika: