Folyamatosan frissítjük a tananyag linkeket!

Gimnazistáknak szánt digitális tananyagok:

Irodalom:

Angol:

Német:

Olasz:

Matematika:

Magyar nyelv:

Ének-Zene:

Hit -és Erkölcstan:

Vizuális kultúra:

Történelem:

Informatika:

Földrajz:

Kémia:

Biológia -egészségtan:

Fizika:

Dráma és tánc: